Javascript אינו מופעל בדפדפן שלך. הפעל אותו על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך.

תקנון

ניתן לבצע הזמנת מופע  בכל דרך הנוחה למשתמש, בין על ידי בחירת האמן, סוג המופע,  בחירת תאריך ושעת המופע ומיקום.

1. תנאים להזמנת השירותים באתר

א. כל לקוח / קבוצה פרטית  שהתארגנה  רשאים להזמין מופע / הרצאה  ממאגר המופעים  המצוי באתר וזאת בהתאם לתעריפים המפורסמים באתר ובהתאם לזמינות המופע.

ב. התעריפים רלוונטיים אך ורק לקבוצות פרטיות / חוגי בית הרוצים להזמין מופע / הרצאה הבייתה.

ג. על אחריות הלקוח מזמין המופע / ההרצאה להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה, לרבות:

- שם המזמין 

- כתובתו המדוייקת כולל מספר דירה וכל סימן היכר שיכול להקל על הגעה מהירה אליכם הבייתה.

- התאריך והשעה המבוקשים

- מספר האנשים שיצפו במופע

- הסכמה לתקציב המוצג באתר ליד כל מופע

ד. החברה אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר לא יספקו את התנאים ההולמים הנדרשים לקיום המופע והגעת בעל המופע למקום.

ה. בפנייה לחברה  מצהיר המשתמש כי הוא נותן את הסכמתו לקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת, מטעם החברה והן מטעם המופע אותו  רכש .
    הסרה מרשימת התפוצה תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר, ע"י פניה טלפונית לטלפון  שמספרו 077-7140000 או באמצעות דוא"ל: office@rafiagiv.co.il / dabra.booking@gmail.com

2. אחריות

א. השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל החברה, האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר.

ב. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ואו מחיקתו.

ג. החברה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המופעים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

3. ביטול הזמנות

א. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 50%  ממחיר המופע אותו רכשתם  במידה ובחרתם לבטל את ההזמנה אשר הועברה לחברה עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע  המופע בפועל.

ב. בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לממש בטלפון 077-7140000 או בדאר אלקטרוני: office@rafiagiv.co.il

6. אבטחת מידע

החברה מבצעת עסקאות באתר זה תוך שמירה על פרטיות מוחלטת וחשאית של הנתונים.

הנתונים המועלים לאתר על ידי הלקוחות משמשים את האתר לצורך מתן השירות בלבד.

7. התכנים אליהם נחשפים הלקוחות בהזמנת המופע אליהם הביתה, מוגנים בזכויות יוצרים ואסור לצלם / לתעד / לשתף ולהפיץ ברבים את תוכן המופע המלא.